Pagrindinė informacija

infoAlyvos –bet kokios tepimo ar pramoninės alyvos, tarp jų vidaus degimo variklių ir pavarų dėžių alyvos, mineralinės tepimo alyvos, turbininės ir hidraulinės alyvos.

Alyvų gamintojai ir importuotojai privalo:

  • registruotis LR Atliekų tvarkymo įstatymo 34(2 ) straipsnio nustatyta tvarka (žr. 3 skyrių)
  • tvarkyti alyvų apskaitą ir teikti ataskaitas Vyriausybės įgaliotai institucijai šios institucijos nustatyta tvarka.

Importuotojams

Agreement

Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti alyvų gamintojams, importuotojams ir platintojams

Alyvų atliekų tvarkymo organizavimo sutartis 2017

PASTABA: pageidaujant gauti 2 ir(ar) 3 sutarties priedą, prašome kreiptis telefonu arba el. paštu.

 

Platintojams

global-searchVadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-554 Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos aprašo nuostatomis, transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančios įmonės, kurios yra alyvos atliekų turėtojos, privalo šviesti ir informuoti vartotojus apie alyvos keliamą pavojų aplinkai ir šių atliekų tvarkymo galimybes.

Plačiau…

Gyventojams

hb2Vietos, kuriose gyventojai gali nemokamai atiduoti alyvų atliekas.

 

 

 

Plačiau…

Įmonėms

CalculatorJei pageidaujate, kad jūsų įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje GIA organizuotų alyvų atliekų surinkimą – registruokitės el. paštu: atliekos@gia.lt ar tel.: +370 600 900 30 ir mes tuo pasirūpinsime.

Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymo sistemą ir galimybe ja naudotis – kreipdamiesi el. paštu atliekos@gia.lt ar tel.: +370 600 900 30

 

 

Teisės aktai

Teisės aktai, reglamentuojantys alyvos bei jos atliekų tvarkymą

Plačiau…