Gamintojų ir Importuotojų Asociacija (toliau – Asociacija) įkurta 2006 m. balandžio 06 d. yra licencijuota savanoriška, ne pelno siekianti, visuomeninė organizacija, savo gretose jungianti alyvų, apmokestinamųjų gaminių (įskaitant baterijų bei akumuliatorių) bei transporto priemonių gamintojus ir importuotojus.

Asociacija vykdo šias gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas:

  • Registruoja Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
  • Organizuoja gaminių atliekų tvarkymą;
  • Vykdo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas gaminių atliekų tvarkymo užduotis;
  • Informuoja bei šviečia visuomenę gaminių atliekų tvarkymo klausimais;
  • Teikia ataskaitas Vyriausybės įgaliotai institucijai šios institucijos nustatyta tvarka;
  • Konsultuoja atliekų tvarkymo klausimais.

Asociacija įtraukta į licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų sąrašą, skelbiamą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos tinklapyje adresu www.am.lt ir turi:

Asociacijos veiklos organizavimo planų vykdymo ataskaitos:

Informacija apie vykdytas Veiklos organizavimo plane ir Švietimo programoje numatytas priemones bei Finansavimo schemos vykdymą:

Asociacijos veiklos organizavimo planai ir švietimo programos:

GIA-Asociacijos-steigeju-dalyviu-ir-pavedimo-daveju-sarasas