Pagrindinė informacija

infoApmokestinamieji gaminiai – pagal šį Įstatymą apmokestinami gaminiai, nurodyti Įstatymo 3 priedėlyje.

Gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys – Vyriausybės ir (ar) jos įgaliotos institucijos nustatytas atitinkamų gaminių atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo kiekis, išreikštas procentais nuo mokesčio mokėtojo per mokestinį laikotarpį pagaminto ir (ar) įvežto bei išleisto į vidaus rinką apmokestinamųjų gaminių kiekio.

Plačiau…

Importuotojams

AgreementAplinkosauginiai reikalavimai nustatyti apmokestinamųjų gaminių gamintojams, importuotojams ir platintojams

Apmokestinamųjų gaminių (išskyrus baterijų ir akumuliatorių) atliekų tvarkymo organizavimo sutartis 2017

PASTABA: pageidaujant gauti 2 ir(ar) 3 sutarties priedą, prašome kreiptis telefonu arba el. paštu.

 

Platintojams


Untitled
Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti apmokestinamųjų gaminių platintojams

Informacinis plakatas apmokestinamųjų gaminių platintojams

Jei pageidaujate, kad jūsų įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje GIA suorganizuotų apmokestinamųjų gaminių (padangos, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai)  atliekų surinkimą – registruokitės el. paštu: atliekos@gia.lt ar tel.: +370 600 900 30 ir mes tuo pasirūpinsime.

Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymo sistemą ir galimybe ja naudotis rasite – www.gia.lt kreipdamiesi el. paštu atliekos@gia.lt ar tel.: +370 600 900 30

Gyventojams

hb2Žemėlapyje pateiktos vietos pagal apskritis, kuriose Gamintojų ir Importuotojų Asociacija organizuoja atliekų surinkimą ir kuriose gyventojai gali nemokamai atiduoti perdirbimui apmokestinamųjų gaminių (nebetinkamų naudoti amortizatorių, vidaus degimo variklių tepalo, kuro, oro įsiurbimo filtrų, padangų) atliekas.

 

Plačiau…

Įmonėms

CalculatorJei pageidaujate, kad jūsų įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje GIA organizuotų apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimą – registruokitės el. paštu: atliekos@gia.lt ar tel.: +370 600 900 30 ir mes tuo pasirūpinsime.

Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymo sistemą ir galimybe ja naudotis – kreipdamiesi el. paštu atliekos@gia.lt ar tel.: +370 600 900 30

 

Teisės aktai


Teisės aktai, reglamentuojantys apmokestinamųjų gaminių bei jų atliekų tvarkymą

Plačiau…