Pagrindinė informacija

infoBaterijų ir akumuliatorių atliekose esančios pavojingos medžiagos kelia pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai. Patekusios į aplinką (vandenį, gruntą, atmosferą), atliekos gali užteršti ją pavojingomis, toksiškomis medžiagomis (gyvsidabriu, švinu, kadmiu, chromu ir t.t.) Patekę į aplinką sunkieji metalai, rūgštys bei toksinės medžiagos didina kancerogeninį poveikį, kuris gali sukelti vėžinius susirgimus.

Plačiau…

Importuotojams

Agreement

Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti baterijų ir akumuliatorių gamintojams, importuotojams ir platintojams

Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis 2017

PASTABA: pageidaujant gauti 2 ir(ar) 3 sutarties priedą, prašome kreiptis telefonu arba el. paštu.

 

Platintojams

Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti baterijų ir akumuliatorių platintojams 

Baterijų atliekų surinkimo organizavimo sutarties forma 2017 metams

Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalas

Baterijų ir akumuliatorių platintojams informacinis plakatas

Informacinis plakatas baterijų ir akumuliatorių bei elektros ir elektroninės įrangos platintojams 

Jei pageidaujate, kad jūsų įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje būtų pastatyta nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių surinkimo talpa ir GIA suorganizuotų jų surinkimą – registruokitės el. paštu: atliekos@gia.lt ar tel.: +370 600 900 30 ir mes tuo pasirūpinsime.

Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymo sistemą ir galimybe ja naudotis rasite – www.gia.lt kreipdamiesi el. paštu atliekos@gia.lt ar tel.: +370 600 900 30

Prisipildžius nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių talpoms rašykite el. paštu atliekos@gia.lt ar skambinkite tel.: +370 600 900 30

Gyventojams

hb2Baterijų ir akumuliatorių atliekų turėtojai turi naudotis baterijų ir akumuliatorių atliekų surinkimo sistemomis ir baterijų ir akumuliatorių atliekų nešalinti kartu su kitomis atliekomis.

 

 

Plačiau…

Įmonėms

CalculatorJei pageidaujate, kad jūsų įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje būtų pastatyta nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių surinkimo talpa ir GIA suorganizuotų jų surinkimą – registruokitės el. paštu: atliekos@gia.lt ar tel.: +370 600 900 30 ir mes tuo pasirūpinsime.

Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymo sistemą ir galimybe ja naudotis –  kreipdamiesi el. paštu atliekos@gia.lt ar tel.: +370 600 900 30

 

Teisės aktai


Teisės aktai, reglamentuojantys baterijų ir akumuliatorių bei jų atliekų tvarkymą

Plačiau…