Jei Jūs esate gamintojas ar importuotojas ir išleidžiate į Lietuvos Respublikos vidaus rinką

  • alyvas;
  • apmokestinamuosius gaminius (įskaitant baterijas ir akumuliatorius);
  • transporto priemones;

siūlome Jums pasinaudoti licencijuotos Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos teikiamomis paslaugomis, organizuojamomis gaminių atliekų tvarkymo sistemomis ir sumažinti savo gaminių atliekų tvarkymo užduočių vykdymo kaštus.

Narystės Gamintojų ir Importuotojų Asociacijoje privalumai: 

  • narystė garantuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų gaminių atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą mažiausiais kaštais;
  • narystė garantuoja gaminių gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų tinkamą vykdymą;
  • narystė garantuoja dalyvavimą teisės aktų, susijusių su gaminių bei jų atliekų tvarkymu, kūrime.

 

Daugiau informacijos galime suteikti susitikimo metu, e-paštu info@gia.lt ar telefonu (8~5) 273 0084.